NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH POS VIETNAM

Seminar 1

Đánh giá lâm sàng, thu thập dữ liệu, và tư vấn lần thứ nhất

Phân loại 10 ca lâm sàng mẫu ở mọi lứa tuổi
Quy trình tạo và xử lý hồ sơ chỉnh nha bằng phần mềm
Thiết lập mục tiêu điều trị và những giới hạn điều trị
Tìm hiểu mong muốn của bệnh nhân khi điều trị chỉnh nha
Thời điểm bắt đầu điều trị chỉnh nha
Khám lâm sàng và những tư vấn trực tiếp ở lần hẹn thứ nhất

Seminar 2

Phân tích phim sọ nghiêng, sọ thẳng, dự đoán VTO và tư vấn

Phân tích phim sọ nghiêng và sọ thẳng theo bác sỹ McGann
Đo đạc mẫu hàm bằng phần mềm SmileStream
Dự đoán di chuyển răng (VTO) hỗ trợ cho quyết định điều trị
Tạo kế hoạch điều trị riêng cho mỗi bệnh nhân
Lựa chọn điều trị không nhổ răng và nhổ răng cối nhỏ
Phân tích hồ sơ chỉnh nha của 10 bệnh nhân mẫu bằng phần mềm
Những điều cốt lõi khi tư vấn bệnh nhân ở lần hẹn thứ haiSeminar 3

Khí cụ cá nhân hoá (IP)

Thực hành: Gắn khâu và mắc cài trên Typodont và mô hình sọ
Những cải tiến của mắc cài cá nhân hoá giúp hạn chế bẻ dây
Thiết kế và đặt hàng khí cụ cá nhân hoá bằng phần mềm
Đặt hàng khí cụ chỉnh nha để hạn chế tối đa lưu trữ
Khoảng độ torque của mắc cài (RBT) giúp dự đoán được vị trí răng cửa
Trình tự dây cung, cách lựa chọn dây cung và hình dạng phù hợp
Giai đoạn làm thẳng, kỹ thuật Tie - In và năm điều trị chỉnh nha đầu tiên

Seminar 4

Điều trị toàn diện: Làm thẳng, cơ học và hoàn tất 10 ca lâm sàng mẫu

Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho 4 ca mẫu bằng phần mềm
Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân có bộ răng hỗn hợp dễ
Nguyên lý và cách dùng các khí cụ ngoài mặt (Headgear và Facemask)
Điều chỉnh các kế hoạch điều trị mẫu để phù hợp với bệnh nhân của bạn
Cách dùng lực lò xo và thun, và các khí cụ TPA, RPE và LLA
Chồng phim đo sọ để đánh giá kết quả điều trị và đánh giá tăng trưởng
Thực hành: Bẻ dây tinh chỉnhSeminar 5

Quản lý các ca hạng III nhẹ, sự tăng trưởng ở các ca hạng II và điều trị răng nanh mọc ngầm

Chẩn đoán và điều chỉnh kế hoạch điều trị cho 4 ca mẫu
Tổng quan về chỉnh hình răng mặt và tư vấn nhiều lựa chọn
Nhận biết cản trở xương và ảnh hưởng của cản trở xương đến điều trị
Kế hoạch và kỹ thuật neo chặn giúp giai đoạn hoàn tất ổn định
Quản lý các ca hạng III và các ca có khuynh hướng hạng III
Sự tăng trưởng ở các ca hạng II và điều trị các ca cắn sâu
Giới thiệu về chẩn đoán và điều trị răng mọc ngầm

Seminar 6

Chẩn đoán bộ răng hỗn hợp kèm theo dự đoán tăng trưởng và những vị trí nhổ răng không thường quy

Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho 4 ca mẫu có độ khó trung bình
Khi nào nhổ Răng cối lớn và Răng cửa bên Có Thể là Điều Trị Tốt Nhất
Dựa đoán và điều trị răng cửa nhô hoặc chìa
Xử lý các trường hợp tăng trưởng ra trước và các ca không ở giai đoạn tăng trưởng
Lập kế hoạch điều trị bộ răng hỗn hợp
Thêm yếu tố tăng trưởng vào dự đoán điều trị bằng phần mềm với sự chuyên nghiệp
Thực hành: Các bài tập về TPA và bẻ dây tinh chỉnhSeminar 7

Học thêm về hệ răng hỗn hợp, điều trị bất đối xứng và xử lý nhô hai hàm

Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho 5 ca có độ khó trung bình
Tổng quan điều trị bất đối xứng (răng và xương, sự trượt chức năng, và phân tích phim sọ thẳng theo Bác sỹ McGann bằng phần mềm)
Xử lý hô hai hàm ở bệnh nhân đang tăng trưởng và hết tăng trưởng.
Cung lưỡi, cung đa năng (Utility arch) và kế hoạch neo chặn
Sử dụng tăng trưởng tạo thuận lợi cho điều trị
Thực hành: Thực hành Headgear kéo cổ, cung tiện ích (Utility Arch) và lò xo

Seminar 8

Các ca bất đối xứng ở người lớn và hệ răng hỗn hợp & sự tái cấu trúc xương ổ răng

Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho 7 ca mẫu có mức độ khó hơn
Xây dựng hệ thống chẩn đoán và điều trị ca bất đối xứng
Các trường hợp bất đối xứng ở hệ răng hỗn hợp
Tái cấu trúc xương vỏ mặt ngoài cho nhiều trường hợp điều trị không nhổ răng
Điều trị sai hình hạng II và III nặng mà bệnh nhân không hợp tác hoặc không phẫu thuật chỉnh hình
Tổng quan về neo chặn xương: Đặt lực lên xương, không phải lên răng
Điều chỉnh xương để kiểm soát theo chiều đứng và theo chiều ngangSeminar 9

Cơ bản về neo chặn xương và ứng dụng phẫu thuật để kiểm soát theo chiều dọc và neo chặn tối thiểu hàm dưới

Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho 4 ca mẫu có mức độ khó hơn
Chỉnh hình răng mặt: Làm nhiều hơn là “chỉ” làm thẳng răng
Neo chặn xương và ứng dụng phẫu thuật giúp chỉnh nha dễ dàng hơn và hiệu quả hơn
Neo chặn xương dạng plate và dạng vis (TADs) và cơ chế cho mỗi loại
Cắn sâu, lộ nướu và nghiêng mặt phẳng cắn không còn là vấn đề lớn!
Dự đoán VTO phẫu thuật chỉnh hình trên máy vi tính trong 2 phút
Kết hợp với bác sỹ phẫu thuật hàm mặt, chuyên gia nha chu, hoặc tự làm
Thực hành: các bài tập neo chặn xương trên mô hình sọ của bạn

Seminar 10

Neo chặn xương độ khó trung bình và ứng dụng phẫu thuật để điều trị cho các bệnh nhân sai hình hạng II nặng và đang tăng trưởng

Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho 4 ca có mức độ khó hơn
Xử lý tăng trưởng ở hạng II
Kéo lui tối đa không còn là vấn đề lớn
Điều trị những ca mà các chuyên gia không muốn nhận, với sự dễ dàng
Điều chỉnh lệch đường giữa nghiêm trọng bằng neo chặn xương
Xử lý các trường hợp mọc ngầm khó
Thực hành: Các bài thực tập neo chặn xương độ khó trung bình trên mô hình sọSeminar 11

Chẩn đoán các ca khó bao gồm những thay đổi phẫu thuật chỉnh hình

Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị các ca hạng II và hạng III rất khó
Chẩn đoán bước đầu đưa ra nhiều lựa chọn cho lần tư vấn thứ hai
Chỉnh nha và chỉnh hình hàm mặt và phẫu thuật chỉnh hình
Xử lý các vấn đề về tăng trưởng và xương nặng ở các ca hạng II
Kéo lùi không còn làm tăng hoặc gây ra lộ nướu
Các ca hạng III xương nghiêm trọng và kéo lùi hàm dưới có tái cấu trúc xương
Dự đoán VTO phẫu thuật, Kế hoạch điều trị, và làm việc cùng bác sỹ phẫu thuật

Seminar 12

Kết hợp các chuyên môn: nha chu, hàm mặt, TMD, implant và chỉnh nha

Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị 4 ca mẫu có nhiều vấn đề chuyên môn phức tạp mà bạn có thể xử lý được lúc này
Kỳ thi cuối cùng - bao gồm hơn 1000 nguyên tắc chỉnh nha
Trình bày 2 ca lâm sàng của bạn
Cải thiện tiên lượng của những ca bệnh nha chu và TMD bằng chỉnh nha
Tạo sóng hàm bằng chỉnh nha trước khi đặt implant
Phẫu thuật xương vỏ giải quyết kháng xương và tăng khoảng di chuyển răng
Những ca phẫu thuật